55920 100 Montesori aktivnosti kao priprema za čitanje i pisanje – Mari Elen Plas

25.50KM

Pedagogija Marije Montesori počiva na ideji da dete razvija inteligenciju pomoću čula i da prolazi kroz „osetljive periode” tokom kojih mobiliše svoju celokupnu energiju da bi steklo neko određeno znanje.
Osetljivi period za učenje pisanja i čitanja započinje nešto malo pre navršene treće godine i traje sve do šeste godine.
Predlažući svom detetu tokom ovog posebnog perioda zabavne igre, praveći senzorni materijal koji je jednostavno napraviti i stvarajući spokojnu atmosferu, vi mu dajete ključ pomoću kog može lako i trajno naučiti da piše i čita, a da pritom i uživa u tome.
Mari Elen Plas od 1994. godine piše dela zasnovana na Montesori pedagogiji.

Njene knjige prevedene su na više jezika.
Na kraju knjige data su slova azbuke za pravljenje Montesori materijala.

Nema na zalihi