55920 100 Montesori aktivnosti kao priprema za čitanje i pisanje – Mari Elen Plas

25.50KM

Pedagogija Marije Montesori počiva na ideji da dete razvija inteligenciju pomoću čula i da prolazi kroz „osetljive periode” tokom kojih mobiliše svoju celokupnu energiju da bi steklo neko određeno znanje.
Osetljivi period za učenje pisanja i čitanja započinje nešto malo pre navršene treće godine i traje sve do šeste godine.
Predlažući svom detetu tokom ovog posebnog perioda zabavne igre, praveći senzorni materijal koji je jednostavno napraviti i stvarajući spokojnu atmosferu, vi mu dajete ključ pomoću kog može lako i trajno naučiti da piše i čita, a da pritom i uživa u tome.
Mari Elen Plas od 1994. godine piše dela zasnovana na Montesori pedagogiji.

Njene knjige prevedene su na više jezika.
Na kraju knjige data su slova azbuke za pravljenje Montesori materijala.